Grisoft oznamuje uvedeni AVG 7.1 (archiv)

Společnost Grisoft Software, vývojář známého antiviru AVG
oznámila uvedení nové verze svého produktu ve verzi 7.1. Prozatím je AVG
ve verzi Beta. Následuje tato tisková zpráva:

AVG ve verzi 7.1 je významným krokem ve vývoji Antivirového
systému AVG.

Začátkem letošního roku jsme k programu přidali novou komponentu
integrovaného firewallu; a nyní přináší verze AVG 7.1 celou řadu
dalších vylepšení a nových funkcí. Mezi nejdůležitější z nich
řadíme:

Základní podpora potenciálně nežádoucích aplikací

Tuto funkci Antivirového systému AVG lze pravděpodobně považovat za
nejpodstatnější změnu verze 7.1. Na rozdíl od virů není kategorie
„potenciálně nežádoucích aplikací“ jasně definována. A právě
absence zřetelného vymezení této kategorie dává prostor mnoha právním
procesům, zabývajících se zejména problematikou toho, které aplikace mohou
být označeny jako adware. Z čistě technického hlediska lze říci, že
detekce tohoto typu aplikací se příliš neliší od detekce virů; základní
problém zůstává skutečně pouze v oblasti práva. AVG 7.1 nyní nově
nabízí možnost detekovat „potenciálně nežádoucí aplikace“ jak na
úrovni rezidentního štítu, tak i prostřednictvím testů (v pokročilém
režimu). Ve výchozím nastavení Rezidentní štít AVG neblokuje přístup
k těmto aplikacím; přednastavené testy mají naopak tuto funkci primárně
zapnutou. 

Podpora pro Windows 64-bit

Antivirový systém AVG je jedním z prvních antivirových programů
podporujících tuto novou platformu společnosti Microsoft. Podpora Windows
64-bit je integrovanou součástí všech produktů řady AVG na úrovní plné
verze (není tedy integrována do AVG Free Edice).

Doplnění možnosti definovat přípony souborů v konfiguraci
Rezidentního štítu AVG

Ve verzi 7.0 Antivirového systému AVG bylo koncovému uživateli v rámci
Rezidentního štítu AVG umožněno nastavit pravidla pro testování čtyř
základních typů souborů. Hranice těchto čtyř kategorií se však čím
dál více překrývají a je proto velmi obtížné určit, do které kategorie
má být nově podporovaný typ souboru zařazen. Navíc, ve verzi 7.0 neměl
uživatel možnost definovat konkrétní typ souboru, který má být
z testování vyřazen. Pokud jste například požadovali, aby test ignoroval
soubory s příponou .INI, bylo nutné z testování vyřadit všechny
dokumenty. Na základě definice souboru podle jeho přípony nyní AVG
7.1 uživateli umožňuje přesně specifikovat, které soubory mají být do
testování zahrnuty a které z něj mají být vyjmuty. AVG 7.1 zároveň
rozšiřuje možnost vyjmout z testování celé síťové adresáře.

Odstranění podpory testu integrity

Rozhodli jsme se zcela odstranit podporu testu integrity. Důvodem k tomuto
kroku je fakt, že vysoká frekvence aktualizací výrazně snižuje účinnost
této funkce. Po každé aktualizaci je nutné znovu zkontrolovat a potvrdit
platnost srovnávací databáze (databáze integrity). Při současném stavu,
kdy jsou nové aktualizace vydávány téměř denně a někdy i častěji, by
tento proces zásadně zpomaloval průběh testování a jeho přínos by byl
minimální. Opuštěním testu integrity snížíme objem prostoru na disku
(už není třeba uchovávat soubor srovnávací databáze) a zejména
zlepšíme výkon při prvním testování po nové aktualizaci – což za
daných podmínek prakticky znamená zlepšení výkonu každého testování.
V závislosti na struktuře testovaných souborů se čas testování sníží
o 10–15%.

Zdokonalení podpory pro slabozraké uživatele

Byla zdokonalena podpora nástrojů pro převod obsahu obrazovky do
hlasové formy.

Historie událostí

AVG 7.1 obsahuje podporu protokolování událostí, jakými jsou
například úspěšná či neúspěšná aktualizace, nálezy Rezidentního
štítu AVG a podobně. Uživatelé tak mají k dispozici přehledný záznam
historie událostí a mohou dohledat potřebné informace o událostech
závažných z hlediska bezpečnosti jejich systému.

… a mnoho dalších změn a vylepšení.
 
Poznámka: Tento článek byl archivován. Původní datum
publikace je: Úterý, 27.09. 2005 10:30

michal zobec

Michal Zobec Senior IT Consultant, Project Manager ZOBEC Consulting