Upgrade licence software Microsoftu v praxi (upgrade z Windows XP na Windows 7)

Nedávno jsem narazil na velmi zdařilý článek týkající ukázky aplikace licencování a zejména upgrade v praxi. Tento článek je také pro lidi kteří si nejsou jisti jak probíhá mechanizmus upgrade licence (stávající licenci starého produktu povýšíte na nově vydanou verzi produktu).

Prakticky totožný systém používají multilicenční smlouvy, které většinou fungují jako upgrade ze stávajícího OEM SW na nový SW včetně výhodnějších podmínek. Tento článek tedy může být zajímavý také pro správce sítí, kteří tuto problematiku řeší.

###Základní fakta
1. Jestliže si koupíte software, kupujete si pouze právo pro užívání tohoto software za podmínek ustanovených licenčními podmínkami (u Microsoftu jsou to konkrétně End User License Agreement / EULA) a také Autorským zákonem (v České republice).
2. Jestliže tento software nainstalujete, potvrdíte tím mimo jiné výše zmiňované licenční podmínky.
* Licenční smlouva Windows 7 EULA obsahuje: “Použitím softwaru přijímáte tyto podmínky. Pokud je nepřijímáte, software nepoužívejte. Místo toho jej vraťte prodejci a obdržíte náhradu ve formě peněz či zboží.”
3. Jestliže jste si zakoupili licenci pro upgrade, musí být tato licence pokryta plnou licencí jedné z předcházejících verzí produktu (dle definice licenční smlouvy k upgrade produktu).
* Pasáž v licenční smlouvě Windows 7 týkající se upgrade obsahuje: “Chcete-li upgradovat software, musíte být drţitelem licence na software, na nějţ se tento upgrade vztahuje.”

Pro snadnější pochopení tohoto mechanizmu je použita grafická prezentace výše uvedeného:

##Příklad upgrade
[singlepic id=289 float=none]

##Příklad upgrade Windows XP na Windows 7
[singlepic id=290 float=none]

Jak vidíte na obrázcích, pokud máte licenci Windows XP a koupíte upgrade na Windows 7, není problém tento upgrade provést. Vše je v tomto případě v pořádku.

##Příklad upgrade bez hlavní (podkladové) licence
[singlepic id=291 float=none]

##Příklad upgrade bez hlavní (podkladové) licence na Windows 7
[singlepic id=292 float=none]

V případě pořízení upgrade na Windows 7 je problém s tím že nesplňujete požadavek na vlastnictví plné licence k nějakému předchozímu produktu jako je například Windows XP nebo Windows Vista. Za této situace nesplňujete podmínky licenční smlouvy, která toto jednoznačně vyžaduje.

###Nezapomínejte
1. V případě upgrade zanikají licenční podmínky původního produktu a platí výhradně nové licenční podmínky upgradovaného produktu (protože ten právě používáte).
2. V případě upgrade licence OEM produktu, zůstává produkt OEM produktem (to je jediná vyjímka oproti původnímu pravidlu).
3. Licenci OEM Microsoft Windows (a obecně všech OEM Microsoft produktů) není možné přenést na jiný počítač.

###Odkazy
– „Regardless of what any hack says, a Windows 7 Upgrade is an Upgrade. What you need to know.“:http://blogs.msdn.com/mssmallbiz/archive/2009/10/27/regardless-of-what-any-hack-says-a-windows-7-upgrade-is-an-upgrade-what-you-need-to-know.aspx

0 Responses to “Upgrade licence software Microsoftu v praxi (upgrade z Windows XP na Windows 7)”


  • No Comments

Leave a Reply


%d blogerům se to líbí: