Skype: Tipy pro práci se skupinami

Kromě toho, že je Skype užitečný nástroj pro online chat s jednotlivci, má celkem propracované možnosti chatu se skupinami. Některé funkce u skupinového chatu jsou vypnuté a tak někteří uživatelé mylně předpokládají, že Skype těmito funkcemi nedisponuje.

Continue reading ‘Skype: Tipy pro práci se skupinami’

Microsoft Word: Vysvětlivky a poznámky pod čarou

Aplikace Microsoft Word, která je součástí balíku Microsoft Office, umožňuje přidávat do celého dokumentu vysvětlivky a poznámky pod čarou. Oboje slouží k podrobnějšímu komentování a vysvětlování pojmů v textu. Vysvětlivky i poznámky pod čarou lze také použít k uvádění referencí na další literaturu, nebo něco, co už bylo v textu dříve zmíněno.

Vysvětlivky se od poznámek pouze v umístění v dokumentu práce. Zatímco poznámky pod čarou se obvykle nacházejí v dolní části stránky, kde je daný pojem vysvětlován nebo referencován, vysvětlivky jsou uvedeny až na konci oddílu nebo celého dokumentu.

Continue reading ‘Microsoft Word: Vysvětlivky a poznámky pod čarou’