Ráj a peklo

Po delší pauze opět přináším jeden článek o náboženství. Na tento článek jsem narazil na serveru Pravda o Islámu a přináší zajímavý pohled muslimů na nás bezvěrce. Je možné, že tento zážitek není reálný pohled na tuto situaci a daný muž se jen snažil za každou cenu konvertovat autora článku na Islám. I přesto si myslím že je to zajímavé čtení…

Jednoho dne ke mně přišel člověk s výzvou k dawahu…to je to, co oni nazývají modlením. Tento zvláštní člověk byl velmi naštvaný….vzteklý z žádného specifického důvodu, ale jen kvůli tomu, že na světě je 5 miliard ne-muslimských kafírů. (Neuvědomil si, že jsem byl jedním z nich.) Jeho jediné hluboké přání bylo, aby všichni nějakým zázrakem konvertovali nebo alespoň zemřeli za odmítání takového „pravého“ vyznání jako je islám.

Pak mě začal lákat povídáním o radostech v Ráji, které má Alláh připravené pro pravé muslimy. To všechno o pannách s plnými ňadry, ovoci a víně… Pak mě zkusil poděsit vizemi pekla a informoval mě, že tohle je připraveno pro kafíry.

„Takže,“ zeptal jsem se, „matka Tereza jde do pekla?“ Ten člověk byl zjevně vyveden z míry a nevěděl, co říci. Očekával, že stejně jako jeho stádo budu naslouchat a nebudu se tázat. Nicméně řekl „Ano…půjde do pekla za odmítnutí Jednoho Boha a za víru v Trojici…za odmítnutí proroka Muhammada….za víru, že Korán je chybný, za víru v ukřižování Ježíše“….“a Mahátma Gándhí? Dalajláma? Sv. František? Robert Koch?…Luis Pastér?….Florence Nightingale?… Henry Dunant (zakladatel Červeného kříže) a stovky dalších lidí, kteří věnovali celý svůj život pro dobro lidstva (někteří dokonce pochybovali o existenci Boha), všichni budou hořet v Pekle?“ ptal jsem se. „Ano“, zněla odpověď. „Všichni shoří v Pekle za odmítání pravého poselství islámu.“

„Ale co Usáma bin Ládin?“ zeptal jsem se… „Dobrotivý Alláh poskytne věčný Ráj velkým mudžáhidům islámu,“ odpověděl. „Ajman al Juwahiri? Abu Sajáfovi bojovníci? říkám. „Ano, všichni mudžáhidové, kteří položí své životy za Alláha, půjdou do Ráje.“

Teď si můžeme udělat vlastní závěr….musíte jen věřit v islám a můžete si libovolně páchat barbarské skutky. Ale ti, kteří nejsou muslimy, ačkoliv mají vznešené charaktery, se počítají mezi kriminálníky první třídy. Dle islámu se dopustili širku a kufru (nevíry). Samotný fakt, že je člověk ne-muslimem, z něj dělá kriminálníka. Tak byl Usáma ospravedlněn za zabití amerických bezvěrců, protože nejsou nevinni v pravém slova smyslu.

„Převzato ze serveru Pravda o Islámu“:http://pravdaoislamu.cz/index.php/2006/10/01/raj-a-peklo/

1 Response to “Ráj a peklo”


Leave a Reply


%d blogerům se to líbí: