Přechod na nové verze Visual Studio 2010

Microsoft plánuje s příchodem nové verze vývojového nástroje Visual Studio 2010 zásadní změny v označování verzí, názvech licencování a přibalených verzích předplatného Microsoft Developer Network Subscription (MSDN Subscription)

Stručný popis změn

 • Mění se struktura produktové řady Visual Studio a úrovně služeb MSDN
 • Visual Studio 2008 Professional with MSDN Professional se přejmenovává na Visual Studio 2010 Professional with MSDN. Tato edice je základní edicí pro profesionální vý­voj.
 • Ruší se edice Visual Studio 2008 Professional with MSDN Premium
 • Sloučené edice VSTS 2008 Development Edition a VSTS 2008 Database Edition se nově jmenují Visual Studio 2010 Premium with MSDN. Tato edice poskytuje kromě všech funkcí v edici Professional též pokročilé nástroje pro vývoj aplikací – analýzu kódu, metriky kódu, profilování, měření pokrytí kódu testy, analýzu dopadu změn v kódu, změnové řízení a nasazení databázového schématu, generování dat a všechny druhy funkčních testů od databázové vrstvy až po automatizované testy uživatelského rozhraní.
 • Ruší se týmové edice VSTS 2008 Test Edition a VSTS 2008 Architecture Edition.
 • Dřívější nejvyšší edice VSTS 2008 Team Suite se nově jmenuje Visual Studio 2010 Ultimate with MSDN. Tato edice poskytuje kromě všech funkcí v edici Premium též nástroje pro pokrytí celého životního cyklu vývoje – od návrhu až po konečné otestování. Jedná se zejména o UML diagramy, analýzu architektury aplikace, automatickou kontrolu správné architektury aplikace, zátěžové testování, akceptační testování, správu virtuálních testovacích prostředí a historické ladění. 
 • Přibývá zcela nový produkt Visual Studio Test Elements 2010 with MSDN, který je určen pro testery, kteří nic nevyvíjejí. Slouží k definici, plánování a provádění akceptačních testů.
 • MSDN ve výše zmíněných produktech Professional, Premium, Ultimate a Test Elements bude obsahovat licenci na neomezený počet instalací produktu Team Foundation Server 2010 a jednu klientskou licenci (CAL) na Team Foundation Server 2010.
 • MSDN ve výše zmíněných produktech Premium a Ultimate bude obsahovat licenci na Expression Studio 3.
 • Visual Studio 2010 Express verze budou dostupné, ruší se Visual Studio Standard.

Součástí změn v licencování jsou také různě výhodné promo akce kdy většinou stávající předplatitel upgraduje na vyšší verzi než jakou v současné době má. Bližšší informace najdete v odkaze níže.

Odkazy

0 Responses to “Přechod na nové verze Visual Studio 2010”


 • No Comments

Leave a Reply