Microsoft Sysinternals Suite – Process Explorer verze 15.40

Jednou z novinek desktopového prostředí Windows 8 (8.1), je vylepšený správce úloh, který mimo jiné zobrazuje přehled o spuštěných procesech. Ten se po dlouhé roky nikterak zásadně nezměnil, takže náročnější uživatelé Windows museli sáhnout po aplikacích třetích stran. Jednou z nejznámějších je aplikace Process Explorer, která je součástí balíku Windows Sysinternals Suite. Pokud jste se ještě nikdy nedívali na procesy běžící ve vašem systému, naleznete je právě ve správci úloh. Ten spustíte s pomocí kombinace kláves **Ctrl + Shift + Esc**.

[singlepic id=305 w=240 h=320 float=]

####Process Explorer
Jak už název napovídá, Process Explorer slouží k procházení aktuálně běžících procesů. Běžící procesy jsou aplikace, případně jejich součásti, jako jsou pomocné DLL knihovny. Jeho největší výhodou oproti integrovanému správci procesů ve Windows 7 je především jeho schopnost zobrazit podrobnější informace.

Process Explorer se neinstaluje a můžete jej spouštět například z flash disku na kterémkoli PC. Samotné rozhraní programu je jednoduché, přehledné a v jeho ovládání se uživatel po chvíli snadno zorientuje. Vedle nástrojové lišty jsou mini grafy, informující o využití procesoru, operační paměti RAM a pevného disku.

[singlepic id=306 w=320 h=240 float=]

Pokud na mini grafy klepnete, zobrazí se vám dialog //System Information// s podrobnějšími informacemi o využití systému.

[singlepic id=307 w=320 h=240 float=]

Nejdůležitější jsou však samotné sloupce. Ty poskytují přehledné informace o všech běžících procesech a podprocesech. Zde lze nalézt první výhodu oproti výchozímu správci, právě ve stromové struktuře zobrazení. Velmi přehledně působí barevné rozlišení běžících procesů – růžově zbarvené procesy jsou procesy systémové, zatímco modré jsou vaše vlastní (běží pod vaším uživatelským účtem).

– **Process** – zobrazuje přehled aktuálně běžících procesů a jejich podprocesů.
– **CPU** – zobrazuje procentuální využití CPU jednotlivými procesy.
– **Private Bytes** – zobrazuje množství alokované privátní virtuální paměti.
– **Working Set** – zobrazuje množství alokované fyzické paměti.
– **PID** – slouží pro zobrazení unikátních identifikátorů jednotlivých procesů.
– **Description** – zobrazuje informace o funkci procesu.
– **Company Name** – zobrazuje informace o tvůrci procesu.

Prohlédnout si můžeme rovněž podrobné vlastnosti každého spuštěného procesu, či podprocesu. Najdeme tady podrobné informace o tom, jak daný proces využívá síť a která síťová spojení navazuje, jak využívá GPU, jsou zde informace o spuštěných vláknech, informace o zabezpečení, celkový graf výkonu a další užitečné podrobnosti, jejichž převážnou většinu ve výchozím správci nenalezneme.

[singlepic id=308 w=320 h=240 float=]

Nespornou výhodou Process Exploreru je možnost zobrazit ve spodní části .dll knihovny, které daný proces využívá a získat tak mnohem lepší přehled o jeho závislostech.

[singlepic id=309 w=320 h=240 float=]

Zvolené procesy lze ukončovat buď jednotlivě, nebo jako celé stromy. Můžeme je rovněž restartovat, uspávat (Suspend) nebo měnit jejich prioritu. Informace o jednotlivých procesech lze rovněž dohledávat online za pomoci kontextové nabídky a volby **Search Online.**

Pokud se vám Process Explorer zamlouvá více než původní Správce úloh ve Windows, jednoduchým kliknutím na //Options// a zaškrtnutím položky **Replace Task Manager**, dojde k jeho náhradě.

####Process Explorer a Windows 8.1
Windows 8 a Windows 8.1 přišly po mnoha letech se značně vylepšeným Správcem úloh. Pokud bychom se však měli podívat výhradně na správu procesů, pak výchozí správce ve Windows 8.1 za Process Explorerem stále značně zaostává.

Pro běžného uživatele je integrovaný správce úloh ve Windows 8.1 více než dostatečný. Podporuje stromovou strukturu a online vyhledávání v kontextové nabídce. Je přehledně rozdělen na:
– Aplikace,
– Procesy na pozadí,
– Procesy systému Windows.

Neposkytuje však natolik podrobné informace jako Process Explorer. Neumožňuje zobrazit využívané DLL knihovny. Nepodporuje funkci Suspend a celkově je jeho informační hodnota oproti Process Exploreru zlomková. Pokud však nepatříte k náročným uživatelům, pak je správce ve Windows 8.1 více než dostatečný.

[singlepic id=310 w=320 h=240 float=]

###Odkazy
– „Process Explorer – domovská stránka“:http://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/bb896653
– „Sysinternals Suite – domovská stránka balíku Sysinternals Suite“:http://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/bb842062.aspx

###Zdroje
– „Windows 8 Task Manager In-Depth“:http://blogs.windows.com/windows/b/extremewindows/archive/2013/06/06/windows-8-task-manager-in-depth.aspx

0 Responses to “Microsoft Sysinternals Suite – Process Explorer verze 15.40”


  • No Comments

Leave a Reply


%d blogerům se to líbí: