Grisoft oznamuje uvedeni AVG 7.1 (archiv)

Společnost Grisoft Software, vývojář známého antiviru AVG oznámila uvedení nové verze svého produktu ve verzi 7.1. Prozatím je AVG ve verzi Beta. Následuje tato tisková zpráva:

###AVG ve verzi 7.1 je významným krokem ve vývoji Antivirového systému AVG.

Začátkem letošního roku jsme k programu přidali novou komponentu integrovaného firewallu; a nyní přináší verze AVG 7.1 celou řadu dalších vylepšení a nových funkcí. Mezi nejdůležitější z nich řadíme:

####Základní podpora potenciálně nežádoucích aplikací
Tuto funkci Antivirového systému AVG lze pravděpodobně považovat za nejpodstatnější změnu verze 7.1. Na rozdíl od virů není kategorie „potenciálně nežádoucích aplikací“ jasně definována. A právě absence zřetelného vymezení této kategorie dává prostor mnoha právním procesům, zabývajících se zejména problematikou toho, které aplikace mohou být označeny jako adware. Z čistě technického hlediska lze říci, že detekce tohoto typu aplikací se příliš neliší od detekce virů; základní problém zůstává skutečně pouze v oblasti práva. AVG 7.1 nyní nově nabízí možnost detekovat „potenciálně nežádoucí aplikace“ jak na úrovni rezidentního štítu, tak i prostřednictvím testů (v pokročilém režimu). Ve výchozím nastavení Rezidentní štít AVG neblokuje přístup k těmto aplikacím; přednastavené testy mají naopak tuto funkci primárně zapnutou.

####Podpora pro Windows 64-bit
Antivirový systém AVG je jedním z prvních antivirových programů podporujících tuto novou platformu společnosti Microsoft. Podpora Windows 64-bit je integrovanou součástí všech produktů řady AVG na úrovní plné verze (není tedy integrována do AVG Free Edice).

####Doplnění možnosti definovat přípony souborů v konfiguraci Rezidentního štítu AVG
Ve verzi 7.0 Antivirového systému AVG bylo koncovému uživateli v rámci Rezidentního štítu AVG umožněno nastavit pravidla pro testování čtyř základních typů souborů. Hranice těchto čtyř kategorií se však čím dál více překrývají a je proto velmi obtížné určit, do které kategorie má být nově podporovaný typ souboru zařazen. Navíc, ve verzi 7.0 neměl uživatel možnost definovat konkrétní typ souboru, který má být z testování vyřazen. Pokud jste například požadovali, aby test ignoroval soubory s příponou .INI, bylo nutné z testování vyřadit všechny dokumenty. Na základě definice souboru podle jeho přípony nyní AVG 7.1 uživateli umožňuje přesně specifikovat, které soubory mají být do testování zahrnuty a které z něj mají být vyjmuty. AVG 7.1 zároveň rozšiřuje možnost vyjmout z testování celé síťové adresáře.

####Odstranění podpory testu integrity
Rozhodli jsme se zcela odstranit podporu testu integrity. Důvodem k tomuto kroku je fakt, že vysoká frekvence aktualizací výrazně snižuje účinnost této funkce. Po každé aktualizaci je nutné znovu zkontrolovat a potvrdit platnost srovnávací databáze (databáze integrity). Při současném stavu, kdy jsou nové aktualizace vydávány téměř denně a někdy i častěji, by tento proces zásadně zpomaloval průběh testování a jeho přínos by byl minimální. Opuštěním testu integrity snížíme objem prostoru na disku (už není třeba uchovávat soubor srovnávací databáze) a zejména zlepšíme výkon při prvním testování po nové aktualizaci – což za daných podmínek prakticky znamená zlepšení výkonu každého testování. V závislosti na struktuře testovaných souborů se čas testování sníží o 10-15%.

####Zdokonalení podpory pro slabozraké uživatele
Byla zdokonalena podpora nástrojů pro převod obsahu obrazovky do hlasové formy.

####Historie událostí
AVG 7.1 obsahuje podporu protokolování událostí, jakými jsou například úspěšná či neúspěšná aktualizace, nálezy Rezidentního štítu AVG a podobně. Uživatelé tak mají k dispozici přehledný záznam historie událostí a mohou dohledat potřebné informace o událostech závažných z hlediska bezpečnosti jejich systému.

… a mnoho dalších změn a vylepšení.

 

**Poznámka:** Tento článek byl archivován.
Původní datum publikace je: Úterý, 27.09. 2005 10:30

0 Responses to “Grisoft oznamuje uvedeni AVG 7.1 (archiv)”


  • No Comments

Leave a Reply