BlackBerry Enterprise Server 4: User not started.

Při správě BlackBerry Enterprise Server 4.1 jsem se setkal časem s problémem u jednoho telefonu, který tak nějak odmítal komunikovat s BES serverem. Nepomohl ani jeho reset a nebylo možné dokončit proces aktivace. Při studování kde by mohl být problém jsem nalezl v Event Logu toto hlášení:

User BlackBerry_de­vice_user_name not started.

Na google jsem pak našel relativně jednoduché řešení. Stačí provést zastavení a následné spuštění služeb BlackBerry Enterprise Server přesně dle následujícího pořadí:

  • BlackBerry Router
  • BlackBerry Dispatcher
  • BlackBerry Controller

Tento proces donutí službu BlackBerry Controller přiřadit správně telefon BlackBerry s uživatelem správně ke službě BlackBerry Messaging Agent. Chvilku poté se sesynchronizují všechny informace a aktivace telefonu se pak již podaří provést úspěšně.

Odkazy

0 Responses to “BlackBerry Enterprise Server 4: User not started.”


  • No Comments

Leave a Reply